Przychodzą takie dni, gdy prawie każdy zastanawia się nad przebytą drogą życiową. Jest to zresztą naturalne i zrozumiałe - pisze we wstępie swojej książki Kazimierz Koś, który urodził się w Lubli (gm. Frysztak). W tej wsi spędził Kazimierz Koś dzieciństwo i wczesną młodość, która nie była łatwa, bowiem od najwcześniejszych lat rodzice przyzwyczajali go do wykonywania pracy użytecznej.
  
Po ukończeniu klasy siódmej jako młody chłopak Pan Kazimierz zdecydował się opuścić swą ukochaną Lublę i pojechać w nieznane, w poszukiwaniu chleba i pracy. Była praca na budowie, było Uniwersyteckie Studium Przygotowawcze do Szkół Wyższych, potem Szkoła Główna Służby Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, praca w Wydziale Konsularnym Ambasady Polskiej w Bukareszcie i Departament Konsularny w Warszawie, Konsulat w Ostrawie, Polska Misja Wojskowa w Berlinie... i tak można by jeszcze przez chwilę wymieniać... 
   Pan Kazimierz był zaangażowany w budowę Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, a 28 kwietnia 2010 roku Kazimierzowi Kosiowi wręczono Order Uśmiechu. Był jednym z pomysłodawców rzeszowskiego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
   Życiorys Pana Kazimierza pokazuje, że praca nad sobą, swoim charakterem, wytrwałość i wysiłek opłacają się.

Format B5, Ilość stron 454 Oprawa miękka, kolorowa

Książka powstała na zlecenie Pana Kazimierza Kosia.